ستاره‌ی راهکار باش!

شرکت راهکار از سال 1395 فعالیت خود را با معرفی اپلیکیشن موبایلت در حوزه فینتک آغاز نمود. امروزه راهکارهای مالی هوشمند سامان با مشارکت در توسعه بلو محبوب ترین وبزرگترین نئوبانک ایران و تولیدات ارزنده دیگری مانند بالون که در حوزه لندتک فعالیت میکند، سعی در ایفای نقشی موثر و پیشرو در حوزه فینتک دارد. بهترین ایده ها اغلب از دیدگاه های تازه به دست می آیند. در راهکار، تیم روشن فکر، متنوع و فراگیر ما همیشه در حال یادگیری از یکدیگر هستند. ما کارهای چالش‌برانگیز رو به کارهای معمولی ترجیح می‌دهیم. به تیم ما آزادی عمل و پشتیبانی قابل توجهی داده می‌شود تا آنچه را که برای تبدیل راهکار به مکانی بهتر لازمه دنبال کنند. اگر در مورد ایجاد فناوری عالی و پیشرفت با یک تیم فعال هیجان زده هستید، جای شما کنار ستاره‌های راهکار خالیه.

Back

Senior iOS Developer

Tehran
Share This Job
Full Time
Mid-Level Management
Experienced

Responsibility

 • You build new features and improve existing ones of our Mobillet iOS App
 • You collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • You will work closely with our product manager, UI/UX designers and backend engineers
 • You create unit-test codes for robustness, including edge cases, usability and general
  reliability
 • You continuously discover, evaluate and implement new technologies to maximize development efficiency

Responsibilities:

 • Develop and maintain Mobillet iOS app
 • Learn and share knowledge with other team members
 • Write clean, reusable, testable code following modern best practices
 • Identify, analyses and fix bugs and performance issues

Requirements

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or a relevant field
 • Minimum of 2 years developing iOS apps using Swift
 • Understanding of basic Security and Encryption principles
 • Proficiency in Swift and its concepts such as protocols, generics and extensions
 • Deep knowledge of Apple's fundamental frameworks such as Foundation, UIKit &
  CoreAnimation
 • Experience in using Xcode, Interface Builder, LLDB, Memory graph and Instruments
 • Ability to work as a team player
 • Skilled in creating views using Auto Layout
 • Proficiency in using Git with command line interface

Desired Skills

 • Proficiency in software engineering topics, especially software architecture (Coordinator
  MVC)
 • Familiarity with Objective-C
 • Knowledge of Apple Human Interface Guidelines
 • Familiarity with Unit Testing concepts and tools such as XCTest, UI Testing such as
  XCUITest
 • Familiarity with Terminal commands
 • Awareness of diverse platforms of Apple ecosystem like watchOS, SiriKit and CoreML
 • Awareness of security principles and methods

Job Benefits

 • Lunch & snacks
 • Working time flexibility
 • One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis
 • Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds
 • Comprehensive health benefits
 • Competitive salary and bonuses
 • Related course allowance